Historia Klubu

15 marca 1968 roku grupa 39 miłośników turystyki pieszej zgodnie ze Statutem PTTK powołała pierwszy na Ziemi Słupskiej klub pieszy.

Nasza filozofia

Jesteśmy klubem NON-PROFIT, działalność opieramy na pracy społecznej kadry programowej Klubu oraz pomocy wolontariuszy.

Cele Klubu

Propagowanie turystyki kwalifikowanej oraz prowadzenie edukacji turystycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Organizator imprez

Klub Turystów Pieszych "Mikołajek" jest organizatorem najważniejszych rajdów i zlotów turystyki pieszej na terenie Pomorza.

Wędruj Zabawa Rozwój Sukces z KTP "Mikołajek" PTTK Słupsk
Organizator imprez turystyki pieszej

KALENDARZ IMPREZ 2017

Zaproszenia

Dokumenty

Wędruj z naszym klubem...

Turystyka Piesza

Najstarszą formą turystyki i zarazem najpopularniejszą jest turystyka piesza. Jej szczególnym walorem jest możliwość dotarcia do miejsc trudno dostępnych. Turystyka piesza jest także najbezpieczniejszą ze wszystkich form turystyki. Mogą ją uprawiać wszyscy bez względu na wiek i porę roku. Wysiłek fizyczny wykonywany przez turystę w czasie wędrówek przyczynia się do poprawy jego zdrowia oraz hartuje i uodparnia jego organizm.


turystyka kajakowa

6,8% 60% Complete

turystyka kolarska

8,7% 60% Complete

turystyka piesza

42,4% 60% Complete

turystyka żeglarska

4,6% 60% Complete

Relacje z naszej działalności

Poniżej znajdują się relacje z imprez turystycznych organizowanych przez Klub Turystów Pieszych „Mikołajek” oraz wycieczek i wypraw członków Klubu.
Zachęcamy wszystkich do umieszczenia swoich relacji. Prześlij zdjęcia, opis lub film na adres: ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl

Info! Szlaki turystyki pieszej w regionie słupskim PTTK

Promują atrakcje turystyczne i zapewniają bezpieczeństwo wędrującym turystom.

Władze Klubu

Poznaj Zarząd KTP "Mikołajek" kierujący działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu zwoływanymi raz na 4 lata,
oraz członków Komisji Rewizyjnej Klubu /KRK/ będącej społecznym organem kontrolującym działalność Klubu.

Jacek Grabowski Prezes Klubu
Łukasz Marszałek Wiceprezes Klubu
Sylwia Rosiak Sekretarz Klubu
Karol Piekac Skarbnik Klubu

Artur Szwabowicz Członek Zarządu
Zbigniew Lewicki Przewodniczący KRK
Barbara Dudra Członek KRK
Zenon Frąckiewicz Członek KRK
lat działania Klubu
zorganizowanych imprez
uczestników
przyznane Odznaki

Składki członkowskie - sezon 2017

Informujemy obecnych członków PTTK o konieczności wniesienia składki do 31 marca 2017 r. w celu kontynuacji członkostwa, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Klubowa

20 PLN
za sezon
 • Składka klubowa
 • Przynależność do Klubu
 • Prawa klubowe
 • Rabat klubowy

Wpisowe do Klubu: 0 PLN

Młodzieżowa

20 PLN
za sezon
 • Składka PTTK
 • Przynależność do PTTK
 • Ubezpieczenie NNW, KL
 • Rabat PTTK

Ulgowa

25 PLN
za sezon
 • Składka PTTK
 • Przynależność do PTTK
 • Ubezpieczenie NNW, KL
 • Rabat PTTK

Normalna

45 PLN
za sezon
 • Składka PTTK
 • Przynależność do PTTK
 • Ubezpieczenie NNW, KL
 • Rabat PTTK

Osoby będące członkami PTTK opłacają jedynie składkę klubową KTP "Mikołajek". Osoby nie będące członkami PTTK zainteresowane członkostwem w KTP „Mikołajek” jednorazowo opłacają wpisowe do PTTK /zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK/ oraz opłacają składkę PTTK i klubową. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki młodzieżowej są: 1) opiekunowie szkolnych kół PTTK, 2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, 3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są: 1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna), 2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, 3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, 4) bezrobotni, 5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są: 1) Członkowie Honorowi PTTK, 2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo - wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia, 3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia, 4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia, 5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej. Opłacenie składki PTTK potwierdza: przynależność do PTTK; prawo do korzystania z Rabatu PTTK; objęcie ochroną ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia i ratownictwa za granicą, zaistniałych 24h/dobę na całym świecie, w szczególności w życiu prywatnym oraz podczas: uczestnictwa w imprezach PTTK, pobytu w obiektach PTTK, zdobywania odznak turystycznych PTTK, indywidualnego uprawiania turystyki. Opłacanie składki klubowej potwierdza: przynależność do KTP „Mikołajek”, prawo udziału w imprezach klubowych, rabat klubowy, pierwszeństwo przy zapisach na szkolenia organizowane przez klub, prawo noszenia odznaki klubowej, prawo do korzystania z klubowej wypożyczalni sprzętu turystycznego.

Zapisy do Klubu

W pierwszej kolejności należy zapoznać się ze Statutem PTTK oraz Regulaminem Klubu Turystów Pieszych „Mikołajek”.

Wypełnij dokumenty

Przygotuj dane do wypełnienia deklaracji członka PTTK oraz ankiety członka KTP „Mikołajek”, lub je wydrukuj i wypełnij w domu.

Wizyta w Oddziale

RO PTTK w Słupsku, miej ze sobą zdjęcie do legitymacji PTTK /30x40 mm/, dokument tożsamości oraz pieniądze na wniesienie opłat.

Członek Klubu

Członek kandydat obowiązany jest uzyskać za udział w imprezach KTP "Mikołajek" - 60 pkt na poczet Odznaki Turystyki Pieszej.

Kontakt z Klubem

W celu ułatwienia kontaktu z Klubem uruchomiliśmy poniższy formularz kontaktowy. Masz pytanie ? chcesz z nami wędrować ? a może
chcesz wstąpić w nasze szeregi ? Skontaktuj się z nami przesyłając wiadomość. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko
Napisz wiadomość!

Informacje

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Klub Turystów Pieszych "Mikołajek" w Słupsku

 • Adres:
  ul. Szarych Szeregów 1
  76-200 Słupsk
 • Email:
  ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl

Klub znajdziesz na